Įsiklausyk. Pajusk pasaulio ritmą. Pajusk jo vibracijas ir pulsą. Sugerk per savo odą, pirštus, prisilietimus. Surink į save kiekvieną detalę, šešėlį, blyksnį, judesį, triukšmą. Viską, kas užpildo erdvę. Įjunk savo jutimus pilnu pajėgumu. Žvelk į saulę kaip didžiulį šviesos rutulį ir mintyse nuspėk kiekvieną būsimą šešėlį, kiekvieną būsimą žingsnį. Sek paskui vėją. Priklausyk nuo jo krypties. Stiprumo. Gaudyk atspindžius, kontrastus, o juos sučiupęs sukurk gylį ir pasinerk į jį. Pamiršk apie plokštumą. Leiski erdvei tave įtraukti, įsiurbti ir pradanginti savyje. O tuomet pamesk galvą.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Listen to the silence. Feel the rhythm of the world with its vibrations and pulse. Feel it through your skin, fingers and your touch. Collect every detail, shadow, flash, motion or noise around you. Use everything that fills the space. Turn on your senses at full capacity. Look at the sun as a huge ball of light and try to predict every coming shadow, every next step. Follow the wind. Be dependent on its direction or strength. Catch reflections, contrasts and when you have them, create the depth and dive into it. Forget about the surface. Forget about everything around you and lose your head.


Gustė Ammaoko

"Silent Drama", (2006 - 2016)

Using Format